Jaunumi Studentiem | ZinātneSaites | Kontakti
Ziņu arhīvs

Kas ir LFB ?
Sazinies ar LFB
Aktivitātes
Raksti
Konferences
LFB biedri
Nodaļas un grupas
Saziņa ar LFB biedriem
Izglītība
Balvas
Saites

Statūti

English


Nedstat Basic - Free web site statistics Personal homepage website counter

 


2009. gads

Aprīlī

1.
Northern Optics 2009

No 26. līdz 28. augustam Viļņā (Lietuva) notika starptautiska konference "Northern Optics 2009" (NO 2009).
Konferenci organizēja Lietuvas Fizikas Biedrība sadarbībā ar Dānijas Optikas Biedrību, Igaunijas Fizikas Biedrību, Somijas Optikas Biedrību, Latvijas Fizikas Biedrību, Norvēģijas Fizikas Biedrību un Zviedrijas Optikas Biedrību.

Tuvāku informāciju par konferenci varat iegūt konferences mājas lapā :  http://www.no2009.ff.vu.lt/

2. LFB seminārs

28. aprīlī Cietvielu Fizikas Institūtā (Ķengaraga ielā 8), otrā stāva zālē, pulksten 16:30 notika LFB seminārs.

Semināra tēma: "Aharonov-Bohm Effect and Co-Tunneling Transport in
Mesoscopic Devices"
 (lai atvērtu failu ar šīs lekcijas anotāciju, spiest šeit).

Lektors: Dr. Vadim Puller (Izraēla)2008. gads


Aprīlī

15. aprīlī Cietvielu Fizikas Institūtā (Ķengaraga ielā 8), otrā stāva zālē, pulksten 17:00 notika LFB seminārs.

Semināra tēma: "Zinātniskā ētika jeb domājošā cilvēka ceļš" (lai atvērtu failu ar autora jaunās grāmatas ievadu un saturu, spiest šeit).

Lektors: Imants VilksMartā 

No 1. līdz 4. aprīlim Cietvielu Fizikas Institūtā (Ķengaraga ielā 8), notika Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 30 gadu jubilejai veltīta konference - “Functional materials and nanotechnologies”.  

Tuvāka informācija par konferenci un programma pieejama konferences mājas lapa: www.fmnt.lv


31.martā (pirmdien), plkst. 16.00 Cietvielu Fizikas Institūtā (Ķengaraga ielā 8), konferenču zālē notika  seminārs, kurā uzstājās Dr.habil.phys. J.Kotomins. Semināra tēma: "Materiālu matemātiskā modelēšana enerģētikai: laboratorijas pieredze un nākotnes plāni".

Informāciju par CFI semināriem var atrast institūta mājas lapā.

2. aprīlī (trešdien), plkst. 18.15, Latvijas Universitātes 13. auditorijā (Raiņa bulvārī 19) notika Latvijas Astronomijas Biedrības sanāksme.

 

 • LFB pilnsapulce

18. martā (otrdien) Cietvielu Fizikas Institūtā (Ķengaraga ielā 8), pulksten 17:00 otrā stāva auditorijā  notika LFB pilnsapulce.  Pilnsapulcē paredzēts ievēlēt LFB revidentu.
Lūgums visiem biedriem ierasties!2007. gads

Maijā

1.
23. maijā LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8., 233. auditorijā, pulksten 16:30 notika Latvijas Fizikas Biedrības seminārs. Lektors: Akad. Olģerts Lielausis (LU FI).
Tēma: "Atskaldīto neitronu ģenerātori ar šķidra metāla protonu mērķi - jauna veida
lielu jaudu starojuma avoti".

2.
2. maijā, Cietvielu Fizikas Institūtā, Ķengaraga ielā 8., 2. stāva zālē, pulksten 16:30 notika LFB seminārs. Lektors: Asoc. prof. Andris Muižnieks (LU FMF). Tēma: "Silīcija monokristālu rūpnieciskas audzēšanas procesa modelēšana".
•    Problēmas:
Audzēšanas procesa stabilitāte, 
Īpašību homogenizācija
•    Sadarbība:  
Siltronic AG, Burghauzena, Vācija
Berlīnes kristālaudzēšanas institūts
Elektrotermisko procesu institūts, Hanovera
•    Studenti un doktoranti
     

Aprīlī

27. - 29. aprīlī Rīgā notika OSA  un SPIE Latvia studentu nodaļas organizēta studentu konference Developments in Optics and Communications. Konference bija veltīta atomu un molekulu spektroskopijai, materiālzinātnēm un nanotehnoloģijām, vides piesārņojuma noteikšanai un biomedicīnai. 

Martā

No 20. marta līdz 22. martam Fizikas un matemātikas fakultātē notika vieslektora Prof. Henning Schröder (Rostokas universitāte, Vācija) lekciju cikls "Visuma fizika".
 •      Otrdien,  20. martā, plkst. 16:30, 213.auditorijā
     „Introduction to cosmology”
  ( Lekcija kursa “Fizikas pētnieciskās metodes”  ietvaros)
 •      Trešdien un ceturtdien, 21. un 22. martā,  plkst. 16:30, 233.auditorijā
     „Cosmology - the study of the universe”

  •    expansion of the universe
  •    history of the universe
  •    primordial nucleosynthesis
  •    cosmic microwave background
  •    inflation
  •    dark matter and dark energy

Februārī

1.
9. februārī pulksten 9:00, Fizikas un matemātikas fakultātē (Zeļļu ielā 8, Mācību korpusa 100. telpā) notika FMF Atomfizikas un spektroskopijas institūta un Latvijas Fizikas Biedrības apvienotā fizikas un astronomijas sekcijas  sēde .

Vadītājs J. Spīgulis
Sekcijas programma:

 •  9.00 - 9.35  L. Začs "2006. gada Nobela prēmija fizikā"
 •  9.45 - 10.30 K. Bērziņš "Kosmoloģijas aktualitātes"
 • 10.40 - 11.00 Kafijas pauze 
 • 11.00 - 11.40 J. Tambergs "Kosmoloģiskā konstante un vakuums"
 • 11.50 - 12.20  I. Bērsons "Nelineārā elektrodinamika un vakuums"
  Pēc katra referāta paredzētas 10 min jautājumiem un diskusijai.
2.  
7.un 8.februārī (pulksten 10:00) LU Vēstures muzeja zālē (415. aud., Raiņa bulv. 19) notika LU 65.konferences Astronomijas un ģeodēzijas sekcijas sēdes.
Sekcijas sēžu programma atrodama Astronomijas Institūta mājaslapā.2006. gads

20. decembrī

20. decembrī LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (Šķūņu ielā 4) notika LFB seminārs "Fotoierosinātie procesi organiskās plāno kārtiņu sistēmās". Lektore: Dr. Hab. Phys. Inta Muzikante (LU CFI).

28.-29. septembrī

28. - 29. septembrī LFB sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas fakultāti organizēja Māra Jansona 70. jubilejai veltītu konferenci. Ar konferences programmu var iepazīties šeit.

24. aprīlī

Latvijas Fizikas biedrība aicina Jūs uz semināru, kas notiks pirmdien, 24. aprīlī, LZA augstceltnē, Akadēmijas laukums 1., 2. auditorijā (3. stāvs), pulkstens 16:00. Tēma: "Magnētisko rezonanšu spektroskopija". Lektors: Asoc. prof. Uldis Rogulis (LU CFI).

6. februārī

God. kolēģi! Jūs esat laipni aicināti uz LU 64. konferences Fizikas sekcijas sēdi “Nobela prēmijas fizikā 2005”. Sēde notiks 2006. gada 15. februārī plkst. 10:00 Fizikas un matemātikas fakultātē (Zeļļu ielā 8), 233. auditorijā. Tuvāka informācija atrodama šeit.

25. janvārī

Latvijas Fizikas biedrība aicina Jūs uz semināru, kas notiks otradien, 31. janvārī, LZA augstceltnē, Akadēmijas laukums 1., 2. auditorijā (3. stāvs), pulkstens 16:00. Tēma: "Kosmisko objektu iespaids uz zemi". Lektors: Laimonis Ulmanis (FI). Posteris.

2005. gads

24. novembrī

1. decembrī no pulkstens 12:00 līdz 24:00 Fizikas gada 2005 ietvaros notiks tiešraide internetā "Beyond Einstein", kuras laikā uzstāsies pazīstami fiziķi un Nobela prēmijas laureāti. Tuvāka informācija atrodama šeit. Rezervēt vietu tiešraidei un iegūt papildus informāciju var šeit.

22. novembrī

29. novembrī LZA augstceltnē (Akadēmijas laukums 1.) 2. auditorijā (3. stāvs) 16:00 notiks LFB ikmēneša seminārs. Semināra tēma : "Nanostrukturēts kompozīts - kauls". Lektors : Jurijs Dehtjars ( RTU ). Īss tēmas izklāsts : struktūra; "remodelling"; elektroniskās īpašības; ceļi ārstēšanai; biotehnoloģiskās iespējas.

9. septembrī

2005.gada 15. - 16.septembrī Daugavpils Universitātē notika Latvijas Fizikas biedrības 9. zinātniskā konference, kas veltīta 2005. - Fizikas gada atzīmēšanai. Foto no konferences

10. novembrī


LU notiks "Fizikas nedēļa 2005" no 21.11.2005 līdz 25.11.2005. Fizikas nedēļas ietvaros arī tiks apsveikti konkursa "Latvijas Fizikas Talants 2005" uzvarētāji.Apsveikšana un diplomu pasniegšana notiks 25.11.2005.

21. oktobrī

25. oktobrī LZA augstceltnē (Akadēmijas laukums 1.) 2. auditorijā (3. stāvs) 16:00 notiks LFB ikmēneša seminārs. Semināra tēma : "Astrospektroskopijas aktualitātes". Lektors : Dr. Laimons Začs (LU ASI). Īss tēmas izklāsts : kur ir pirmās paaudzes zvaigznes ?; top Heršela kosmiskā observatorija; Zemes tipa planētu meklējumos.

16. augustā

Iznācis jaunais Eiropas Fizikas Biedrības izdotais žurnāls EuroPhysicsNews

5. oktobrī


2005. gads - fizikas gads. Šīgada pasākumi saistībā ar fiziku Latvijā.

9. septembrī

2005.gada 15. - 16.septembrī Daugavpils Universitātē notiks Latvijas Fizikas biedrības 9. zinātniskā konference, kas veltīta 2005. - Fizikas gada atzīmēšanai.

4. septembrī

Ir noslēdzies konkurss Latvijas Fizikas Talants 2005. Rezultāti.

6. augustā

Iznācis jaunais Eiropas Fizikas Biedrības izdotais žurnāls EuroPhysicsNews

21. jūlijā

Ar Daugavpils Universitātes Fizikas katedras gādību šī gada 15 - 16. septembrī Daugavpilī norisināsies LFB konference.

21. jūlijā

Ir beigusies konkursa Latvijas Fizikas Talants 2005 pirmā kārta. Pēc iesūtīto darbu apkopojuma pirmās piecas vietas ieņem: Toms Ķēdis, Monta Stepka, Inese Kanska, Andris Gavrilovs, Sandra Krompane. Apsveicam!

28. aprīlī

Ir saņemts aicinājums no Taivānas pārstāvniecības par iespēju vinnēt ceļojumu uz Taivānu, kas ietver apmaksātu lidmašīnas biļeti un Taivānas universitāšu un koledžu apmeklējumu. Lai piedalītos loterijā, nepieciešams aizpildīt 5 aptaujas lapas internetā, kā sīkāk norādīts mājas lapā: http://www.studyintaiwan.org/news/news.htm .
Pieteikšnās termiņš 2005. gada 10. jūnijs.

22. aprīlis

Iespēja studentiem pieteikties studijām Maģistra grāda iegūšnai hidroloģijas un hidraulisko sistēmu specialitātēs progrmmā "Ūdens resursu menedžments un tehnoloģija" , ko izsludina Cīrihes Federālais Tehnoloģiju institūts sadarbībā ar Lausannas Federālo Politehnisko augstskolu. Studiju maksa 11500 CHF. Pieteikšnās termiņš 2005. gada 31. maijs. Sīkāka informācija pieejama mājas lapā: http://water-eng-mas.epfl.ch.

10. aprīlis

Iznācis jaunais Eiropas Fizikas Biedrības izdotais žurnāls EuroPhysicsNews

30. marts

Šis gads ir Starptautiskais fizikas gads. Šajā sakarā tiek rīkots konkurs jaunajiem fiziķiem un citiem, kam fizika nav vienaldzīga, "Latvijas Fizikas Talants 2005". Ja Tev vēl nav 19 gadu, Tu gribi uzzināt, kā funkcionē pasaule, Tev patīk eksperimentēt, fantazēt, izgudrot, atklāt? Tad dari to!

3. marts

Ir iespēja saņemt finansējumu Eiropas Fizikas biedrības organizētajiem semināriem. Papildus informācija atrodama EWTF ( East West Task Force ) mājas lapā. Lai saņemtu finansējumu nepieciešams saņemt Latvijas Fizikas biedrības rekomendāciju.