Jaunumi | Studentiem | Zinātne  | Saites | Kontakti
Sazinies ar Latvijas Fizikas Biedrību

Kas ir LFB ?
Sazinies ar LFB
Aktivitātes
Raksti
Konferences
LFB biedri
Nodaļas un grupas
Saziņa ar LFB biedriem
Izglītība
Balvas
Saites

Statūti

English


Latvijas Fizikas Biedrības valde

Valdes loceklis
Adrese
Telefons
e-pasta adrese
Ivars Tāle
Latvijas Universitāte
Cietvielu Fizikas Institūts
Ķengaraga iela 8.
7270639
Imants Bērsons
Latvijas Universitāte
Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Šķūņu iela 4.
7229747
Zanda Gavare
Latvijas Universitāte
Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Šķūņu iela 4.
26803802
Amandis Podiņš
Daugavpils Universitāte
Daugavpils, Vienības iela 13.
5445739
Uldis Iljins
3005675

Ja vēlaties saņemt informāciju par LFB semināriem pa e-pastu, rakstiet vēstuli uz Zanda.Gavare@lu.lv

Latvijas Fizikas Biedrības juridiskā adrese: Rīga, Zeļļu iela 8, LV - 1002