Jaunumi | Studentiem | ZinātneSaites | Kontakti
Autortiesības

Kas ir LFB ?
Sazinies ar LFB
Aktivitātes
Raksti
Konferences
LFB biedri
Nodaļas un grupas
Saziņa ar LFB biedriem
Izglītība
Balvas
Saites

Statūti

English


Šīs Tīmekļa lapas ir Latvijas Fizikas Biedrības īpašums un tās ir aizsargātas ar Latvijas Republikas likumu par autortiesībām.

No tā izriet, ka ar šīm lapām, publikācijām, tulkojumiem un ilustrācijām Jums jārīkojas tāpat kā ar jebkuriem citiem ar autortiesībām aizsargātiem materiāliem.

Jums ir tiesības:

Lasīt šis lapas on-line (pieslēguma Internetam) režīmā, tās pārkopēt uz sava datora cietā diska vai cita informācijas nesēja, vai izdrukāt tās turpmākai personīgai, bezpeļņas lietošanai, ja konkrētajā lapā nav citu aizliegumu. Savās Tīmekļa lappusēs vai citos dokumentos ievietot īsus citātus (līdz 10 teikumiem), norādot informācijas avotu, vai ievietot savos dokumentos vai Tīmekļa lapās hipersaites ar norādi uz šīm lappusēm.

Jums nav tiesību:

Bez Latvijas Fizikas Biedrības valdes atļaujas kopēt, pārpublicēt vai jebkādā citādā veidā izplatīt šo lapu saturu: to iekļaut vai izmantot savos darbos vai publikācijās (izņemot īsus citātus līdz 10 teikumiem, ar norādi uz informācijas avotu); kopēt, saglabāt vai pavairot jebkādā mehāniskā vai elektroniskā formā, izvietot uz Tīmekļa serveriem (Internetā), Intranetā, datortīklos, uz datora cietā diska vai jebkāda cita informācijas nesēja, vai izdrukāt publiskai lietošanai, pārlūkošanai, vai jebkādas peļņas gūšanai.

Visas tiesības piepaturētas. Šo noteikumu parkāpšanas gadījumā Latvijas Fizikas Biedrība patur visas tiesības aizsargāt savu īpašumu un autortiesības.

Kontakti | Reklāma | Autortiesības | Redakcija | Preses centrs  | Partneri | Lapas karte